วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

รู้ไว้ใช่ว่า

นี่เป็นการทดสอบความสามารถที่ได้รับรู้มาจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรธน์ จันทร์เทพ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้กรุณาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ IT แก่บรรดาลูกศิษย์ที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา รายวิชาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา เราในฐานะผู้เป็นนักศึกษาในหลักสูตรคนหนึ่งจึงต้องทำการศึกษาเมื่อได้รับรู้มาทันที เพราะเป็นคนชอบเรื่องนี้อยู่แล้ว ปกติก็มักจะใช้เวลาว่างเขียนเว็บเพจเป็นประจำ โดยใช้โปรแกรม Macromedia Dream 2004 และโปรแกรมอื่น ๆ ผสมผสานกัน
การเขียนโปรแกรมต่าง ๆเหล่านั้นอาจเป็นรื่องง่ายสำหรับผู้ที่คลุกคลีตีโมงอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาหรือเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่ให้ความสนใจคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เริ่มต้น จึงดูเหมือนว่าคอมเพิวเตอร์นั้นสำคัญหรือไม่สำคัญต่อชีวิตประจำวัน เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งหลงใหลในเทคโนโลยี และอีกหลายกลุ่มเห็นว่าไม่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่เลย (สังเกตจากบางคนไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เลย)
จะอย่างไรก็ตาม เราเองเห็นว่า IT ยังประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน งาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดความสะดวกสบายและเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต
การเขียนโปรแกรมเผยแพร่จึงต้องมีอะไรหลายอย่างผสมผสานกันไป เช่น 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ และการบำรุงรักษา 2. ความรู้เรื่องโปรแกรมปฏิบัติการต่าง ๆ 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบ Network 4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านเนื้อหาสาระ 5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบของหน้าเว็บ
ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นความเห็นตัวเราเองน๊ะ ส่วนผู้รู้ทั่วไปจะมีความเห็นเยี่ยงไรนั้นลองสืบค้นในหนังสือ ตำรา หรือระบบ WWW. ทั่วไปก็ได้
แล้วแต่ความสนใจใฝ่รู้ของแต่ละบุคคลครับ

มิสเตอร์คลีน
8 พฤศจิกายน 2550

ไม่มีความคิดเห็น:

แม่น้ำภาชี เป็นแม่น้ำสายหนึ่งในทางตะวันตกของประเทศไทย มีกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ประกอบด้วยลำธารหลายสาย ไหลผ่านเขตอำเภอสวนผึ้ง และอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีแล้วไปบรรจบลำน้ำแควน้อยที่ อำเภอเมือง กาญจนบุรีแม่น้ำสายนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการกสิกรรม การอุปโภค และบริโภค แก่ประชากรที่อาศัยอยู่สองฝั่งน้ำอย่างมาก แต่ไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำได้ เนื่องจากมีความคดเคี้ยวและท้องน้ำเต็มไปด้วยแก่งหิน


เทศกาลสงกรานต์มาแล้ว

วันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนกระทั่งมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นวันที่ 1 มกราคม ตามหลักสากลของนานาประเทศเมื่อปี พ.ศ.2483 แต่แม้จะกำหนดวันขึ้นปีใหม่ให้ตรงตามหลักสากลแล้ว สำหรับคนไทยเองก็ยังยึดเอาวันสงกรานต์เป็นวันที่มีความสำคัญอยู่
แล้วรู้ไหมว่า จริง ๆ แล้ว สงกรานต์ ไม่ได้เป็นเพียงประเพณีปีใหม่ที่เก่าแก่ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศพม่า ลาว กัมพูชา รวมไปถึงชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนาม และมณฑลยูนนานของจีน รวมทั้งที่ประเทศศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดียอีกด้วย โดยคำเต็ม ๆ ของ "วันสงกรานต์" ต้องเรียกว่า "ตรุษสงกรานต์" แต่คนทั่วไปนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า "สงกรานต์" เท่านั้น

ทั้งนี้ คำว่า "ตรุษ" เป็นภาษาทมิฬ แปลว่า ตัด หรือ ขาด หมายถึง ตัดปี ขาดปี หรือสิ้นปี เพราะฉะนั้น "ตรุษ" จึงมีความหมายถึงการแสดงความยินดีที่ปีเก่าผ่านไป และมีชีวิตอยู่รอดมาตลอดปีนั่นเอง ซึ่งคนไทยในสมัย่กอนจะถือเอาเดือนเมษายนเป็นวันสิ้นปี และวันปีใหม่ จึงมีพิธีทำบุญวันตรุษ 3 วัน คือ วันแรม 14 ค่ำ เดือน 4 , วันแรม 15 ค่ำ เดือน 4 และวันขึ้น 1 ค่ำ ของเดือน 5
ส่วนคำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า การก้าวขึ้น ย้ายขึ้น เคลื่อนย้าย ในที่นี้หมายถึงการเคลื่อนที่ของพระอาทิตย์จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 13 14 15 เมษายน โดย

วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า "วันมหาสงกรานต์" หรือ "วันสังขารล่อง" ถือเป็นวันสงกรานต์ปี

วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า "วันเนา" หรือ "วันเน่า" ซึ่งแปลว่า "อยู่" หมายถึงอีก 1 วันถัดจากวันมหาสงกรานต์ เป็นวันที่ดวงอาทิตย์เข้ามาอยู่ในราศีใหม่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราช เรียกว่า "วันเถลิงศก" หรือ "วันพญาวัน" ซึ่งเป็นวันสำคัญวันแรกของปีใหม่นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ในสมัยก่อนไม่ได้กำหนดให้วันที่ 13-15 เป็นวันสงกรานต์ดังเช่นปัจจุบัน แต่ต้องใช้การคำนวณตามหลักเกณฑ์ในคัมภีร์สุริยยาตร์ ซึ่งอาจจะตรงกับวันที่ 14-16 เมษายนในบางปี แต่ปัจจุบันนี้ได้กำหนดในวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ และวันหยุดราชการ เพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดวันประกอบพิธี
สำหรับวันสงกรานต์นั้น ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เป็นวันที่ลูกหลานจะกลับมาสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จึงถือเอาวันสงกรานต์เป็น "วันครอบครัว" อีกหนึ่งวันด้วย เพราะเรามักจะเห็นภาพของคนในเมืองใหญ่ ๆ ต่างพากันเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวในต่างจังหวัด ทำให้การจราจรติดขัดหนาแน่น และยังมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุมากมายในเทศกาลนี้
ขณะที่ "น้ำ" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงความชุ่มชื่นในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เรามักจะเห็นภาพวัยรุ่นลงมาเล่นน้ำ สาดน้ำใส่กัน ประกอบกับยังมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวว่าเป็น "Water Festival" ทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า "น้ำ" เป็นเพียงประเพณีเล่นน้ำที่มีเพียงแค่ความสนุก และดับร้อนในเดือนเมษายนเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้คนรุ่นใหม่หลาย ๆ คน จึงไม่เข้าใจความหมาย และรากเหง้าของประเพณีสงกรานต์อย่างแท้จริง ซึ่งเราควรช่วยกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่า เทศกาลสงกรานต์ เป็นประเพณีที่มีคุณค่าอย่างมาก เพราะเป็นวันที่แสดงถึงความรัก ความสามัคคี ความกตัญญู ฯลฯ มิใช่เพียงเพื่อความสนุกสนานแต่เพียงเท่านั้น

ทายาทศิลปศึกษา


9 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ลูกศิษย์หลายคนนัดกันมาชุมนุมกันที่ตึกศิลปะที่พวกเขาเคยเรียนอยู่ มีเจ้าเอส อาจารย์แก๊ก คุณเอ้ คุณจันทร์ เพื่อนๆ พี่ๆ ของเค้ามากันพอสมควร จุดประัสงค์คือมารดน้ำขอพรคณาจารย์โปรแกรมศิลปะเนื่องในวันสงกรานต์ปีนี้ และคืนสู่เหย้ากันเล็กๆ แต่อาจารย์หลายท่านไม่ว่างจึงต้องย้ายพิธีการไปเป็นตอนกลางคืน ลูกศิษย์ทั้งหลายจึงไปจองรีสอร์ทที่สวนผึ้งไว้แล้วพวกอาจารย์หลายคนขับรถตามไปทีหลัง
แม้ว่าภาระกิจจะมีมากแต่อาจารย์ทุกท่านที่ไปก็ยินดี เพราะลูกศิษย์ที่มาทุกคนเป็นผลแห่งความเพียรพยายามของครูอาจารย์ที่พร่ำสอนวิชาความรู้ให้รวมถึงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้ วันนี้ทุกคนจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
เช่นนี้จึงทำให้ครูบาอาจารย์ชื่นใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ ขอให้เจริญๆ ทุกผู้ทุกนาม ปีหน้าพากันมาเยอะๆ น้องๆ ที่มาเรียนใหม่จะได้เห็นตัวอย่างดีๆ


เวียดนามยามฝนและหนาว

เวียดนามยามฝนและหนาว
ด่านตรวจพาสพอร์ต

วัดเทียนหมุ

พระราชวังโบราณ


ทุ่งนาสองข้างทางมีน้ำทำนาตลอดทั้งปี

โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง

กิจกรรมน่าสนใจ